Teräsköysiraksit

Kuormitustaulukot

Köysiliitokset

Teräsköysien liittämismenetelmät ovat pleissaus, kiilalukkoliitos, puristusholkkiliitos, valuliitos ja tilapäiskäytössä köysilukkoliitos. Rakseissa käytetään nykyään lähes aina puristusholkkiliitosta. Teräsköyden liittäminen muodostaa turvalli

Näytä lisää

Kuormitustaulukot

Köysiliitokset

Teräsköysien liittämismenetelmät ovat pleissaus, kiilalukkoliitos, puristusholkkiliitos, valuliitos ja tilapäiskäytössä köysilukkoliitos. Rakseissa käytetään nykyään lähes aina puristusholkkiliitosta. Teräsköyden liittäminen muodostaa turvallisuuden kannalta tärkeän toimenpiteen, ja liitoksen tekijän tulee tuntea sekä liittämismenetelmä että teräsköydet.

Koussit

Silmukkaliitoksen muodostamisessa voidaan käyttää koussia, jossa on teräsköyteen sopiva ura. Koussi jakaa kuormituksen aiheuttaman jännityksen koko silmukan alueelle ja estää siten jännityshuippujen syntymisen köyteen. Estäessään muun nostovälineen ja köyden suoran kontaktin, koussi suojaa tätä köyden osaa kulumiselta ja pidentää raksin ikää.

Renkaat, koukut, sakkelit ym.

Jotta raksi voitaisiin helposti kiinnittää nostolaitteen koukkuun, sen toiseen päähän kiinnitetään usein rengas tai liitoslenkki. Renkaita ja lenkkejä käytetään myös monihaaraisten raksien valmistukseen. Taakan puoleiseen päähän voidaan valita erilaisia koukkuja tai sakkeleita, sen mukaisesti, mikä kiinnitystapa parhaiten soveltuu ko. taakkaan. Päätekappaleet valitaan aina siten, että niiden suurin sallittu kuormitus vastaa raksin suurinta sallittua kuormitusta.