Filtterit

Ei suodattimia

Hinaus- ja vetohihnat

Hinaus- ja vetohihnat - turvalliseen ja tehokkaaseen hinaamiseen


Hinaus- ja vetohihnat ovat välttämättömiä varusteita, kun ajoneuvoa täytyy hinata. Ne tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan siirtää ajoneuvoja, jotka eivät voi liikkua omalla moottorillaan. Hinaus- ja vetohihnojen käyttöä säätelee tieliikennelaki, joka määrittelee tarkat vaatimukset ajoneuvojen väliselle etäisyydelle ja hihnojen käytölle.


Tieliikennelaki 56 § - ajoneuvon hinaaminen


Tieliikennelain 56 §:n mukaan, kun ajoneuvoa hinataan köyttä käyttäen, ajoneuvojen välin tulee olla vähintään kolme metriä ja enintään kuusi metriä. Jos hinattavan ajoneuvon jarrut ovat epäkunnossa, hinaaminen on sallittua vain tankoa tai puomia käyttäen. Mikäli ajoneuvon ohjaus on epäkunnossa, se tulee hinata hinauspuomin varaan nostettuna.


Kunnolliset hinausliinat raskaskalustolle


Tarjoamme korkealaatuisia hinausliinoja, jotka on suunniteltu erityisesti raskaskalustolle, kuten puimureille, traktoreille ja maansiirtokoneille. Näiden hinausliinojen pituus on 6 metriä, mikä täyttää tieliikennelain vaatimukset. Hinausliinat ovat kevyempiä kuljettaa kuin vastaavat vaijerit tai ketjut, mikä tekee niistä käytännöllisen valinnan.


Turvallinen hinaus


Ajoneuvojen välin, eli köyden pituuden, tulee olla 3-6 metriä. Tämä varmistaa turvallisen etäisyyden hinattavan ja hinaavan ajoneuvon välillä, vähentäen onnettomuusriskiä ja parantaen hallittavuutta. 

Näytä lisää

Tuotteita löydetty:

Lajittele

Do you need help?

Ota yhteyttä