Image

Icon sustainable offer

Resurssitehokkuus ja sitoutuneet työntekijät


Pyrimme vastuulliseen toimintaan resurssitehokkuuden ja sitoutuneen henkilöstön avulla. Asioiden aikaansaaminen, kaukonäköisyys ja tehokas työskentely ohjaavat meitä periaatteinamme. Näiden periaatteiden avulle parannamme jatkuvasti vastuullista toimintaamme ja todistamme olevamme tulevaisuuden yritys ja työnantaja. 

Vähennämme CO2-päästöjä Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti

Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksipäästöjämme Green House Gas Protokollien 1 ja 2 mukaisesti 50 % vuoteen 2023 mennessä, vuoden 2020 ollessa lähtöpisteenä. Toteutamme tämän keskittymällä energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön. 

Minimoimme jätteen määrän näkemällä sen resurssina

Haluamme vähentää jätteitämme niin paljon kuin mahdollista osana vastuullisuusstrategiaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on, että jätteitämme ei mene lainkaan kaatopaikalle tai polttoon. Meille on myönnetty ISO 14401 - ympäristösertifikaatti, jonka mukaan varmistamme yrityksemme jatkuvan kehityksen ja järjestelmällisen lähestymistavan ympäristöalalla.


”Vastuun ottaminen liiketoimintaan liittyvistä asioista on tärkeää. Haluamme tällä osoittaa asiakkaillemme ja työntekijöillemme, että teemme kaikkemme edistääksemme vastuullista tulevaisuutta. Ilmastokriisi on maailmanlaajuinen ongelma, joka meidän on ratkaistava yhdessä ja se on huomioitava kaikissa toiminnoissamme."

Håkan Donnerlid, Toimitusjohtaja CERTEX Ruotsi

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Haluamme olla alamme houkuttelevin työnantaja

... täten tarjoamme työntekijöillemme konserninlaajuisia oman osaamisen kehittämisohjelmia, sekä keskitymme työhyvinvointiin, monimuotoisuuteen ja osallistamiseen. 


Turvallisuus ennen kaikkea
Certexillä asetamme työntekijöidemme turvallisuuden aina etusijalle, ja työpaikkamme tulee vaikuttaa positiivisesti kollegoidemme hyvinvointiin. Kaikkien liiketoimintaamme osallistuvien työntekijöiden tulee kokea olonsa turvalliseksi työssään. Tämä turvallisuudentunne sisältää sekä fyysisen- että henkisen terveyden. Meille on myönnetty terveys- ja turvallisuusstandardin ISO 45001 mukainen sertifikaatti, jolla on vakiintunut ja järjestelmällinen menetelmä riskien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Hyvä työskennellä
Yksi perusarvoistamme on "Hyvä työskennellä" - sekä ulkoisesti, että sisäisesti. Code of Ethics (eettinen säännöstömme) toimii ohjenuorana työntekijöidemme eettiselle käytökselle. Eettinen säännöstö laajentaa ydinarvojamme ja toimii yksinkertaisena karttana siihen, mitä työntekijöiltä odotetaan jokapäiväisen työnsä eri yhteyksissä.

Varmistaaksemme, että työntekijämme noudattavat arvojamme ja käytäntöjämme, on käytössämme konserninlaajuinen ilmiantopalvelu, jota hallinnoi ulkopuolinen taho. Kehotamme kaikkia työntekijöitämme ja kumppaneitamme kertomaan meille kaikista toimista, jotka ovat vastoin yrityksemme arvoja. Tämä luo turvallisuutta ja auttaa saavuttamaan hyvän yrityskulttuurin.

Image

Vastuullinen toimitusketju

Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme ja täyttävät vastuullisuuden standardimme. Varmistamme, että toimitusketjun kaikilla lenkeillä on samat tavoitteet, ja täten vastuullinen toimitusketju.

Vastuullinen asiakastoiminta

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota turvallisia tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaidemme laatuvaatimukset ja parantavat heidän kestävän kehityksen suorituskykyään.