BG-100-köysilukon asennusohjeet

1 Käyttökohteet
IronGripin köysilukko BG-100 soveltuu kaikille nostolaitteille ja riippuville kuormille. Köysilukot on tarkoitettu käytettäviksi teräs- tai kuitusydämisten teräsköysien yhteydessä yleissovelluksissa. Lankalujuus enintään 1960 N/mm2. Muovipäällysteiset köydet eivät sovellu käytettäväksi BG-100 köysilukon kanssa nostosovelluksissa.

2 Rajoitukset ja vaatimukset
Nostosovelluksissa käytetään kahta köysilukkoa näiden ohjeiden mukaan. Tämä koskee kaikkia kokoja BG-600, BG-800, BG-1000, BG-1200, BG-1600, BG-2000, BG-2500 sekä BG-3400.
BG-100:a voidaan käyttää teräsköysillä yleisiin nostotarkoituksiin mukaan lukien mm. hissit ja vastaavat. Lankalujuus 1960 N/mm2.
Huomaa, että nostosovelluksilla tarkoitetaan sekä staattista nostamista (riippuva kuorma) että dynaamista nostamista.


3 Standardit
IronGripin BG-100-köysilukko on hyväksytty nostosovelluksiin standardin EN 13411-3 mukaan vertailukohtana puristusholkki. IronGripin BG-100-köysilukko on testattu samoin normein ja todettu, että ne täyttävät puristusholkeille asetetut vaatimukset reiluin turvamarginaalein edellyttäen, että käytetään oikeaa määrää köysilukkoja näiden ohjeiden mukaisesti.


4 Varoitus
Tämän asennusohjeen määräysten laiminlyöminen saattaa johtaa vakaviin seurauksiin ja aiheuttaa vaurioitumisvaaran.
Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen asentamista.
Kiristä köysilukko oikeaan jännitykseen käyttämällä kiristämiseen momenttiavainta.
Voitele pulttien kierteet aina ennen kiristämistä. Muussa tapauksessa annetulla kiristysmomentilla ei saavuteta oikeaa kireyttä.
Koekuormita sovellus käyttäen suurinta sallittua voimaa. Koestuksen jälkeen tarkista kiristysmomentti uudelleen.
Tarkista kiinnitykset säännöllisesti.
Huomaa, että köysilukon hampaiden siirrosvoimien kesto on rajoitettu. Jos hammas irtoaa, se on merkki epätoivotusta liukumasta. Pura kuorma välittömästi, tarkasta kiinnitykset ja vaihda köysilukko.

 

 

5 Asennusohje
1. Varmista, että köysi ja köysilukko ovat ehjät ja että kierteet ovat puhtaat ja voidellut. Kierteiden voitelu on erityisen tärkeää nostosovelluksissa siten, että saavutetaan ruuvien asianmukainen vetovoima.
2. Kierrä pulttien mutterit mahdollisimman pitkälle auki. Pujota köysi molempien köysilukkojen läpi.
3. Mittaa tarvittava taulukon mukainen taivutuspituus. Taivuta köysi ja pujota pää takaisin köysilukon lävitse.
4. Kiristä köysilukon pään muttereita hieman.
5. Aseta koussi paikalleen, purista köysi yhteen ja työnnä köysilukko mahdollisimman lähelle koussia. Ota tukea ensimmäisestä kiinnitetystä lukosta. Etäisyyden koussiin on oltava noin 1 köyden läpimitta. Lähinnä koussia olevan köysilukon on oltava niin lähellä, että koussi ei ole vaarassa irrota, kun köysilukko kiristetään.
6. Varmista, että köysilukko on köydessä mahdollisimman suorassa ja symmetrisesti.
7. Kiristä mutterit ristiin siten, että hampaat sopivat molempien puolten loviin. Huomio: Käytä momenttiavainta. Kiristä asianmukaiseen momenttiin.
BG-3400:n kiristämisen yhteydessä kiristetään keskimmäiset mutterit ensin ristiin ja annettuun momenttiin. Tämän jälkeen kiristetään molemmat ulommat mutterit. Lopuksi kaikki mutterit kiristetään oikeaan momenttiin.
8. Kun lähinnä koussia oleva köysilukko on kiristetty, voidaan päänpuoleinen köysilukko avata ja säätää tarpeen mukaan siten, että se on sopivalla etäisyydellä toisesta lukosta.
9. Köysilukon, koussin ja vapaan pään väliset etäisyydet:
 

 

Köysilukko Köysi (mm) Momentti (Nm) Taivutuspituus (mm) Paino (kg) Avaimen leveys (mm)
BG-600 5-6 9,5 180 0,09 10
BG-800 7-8 9,5 220 0,12 10
BG-1000 9-10 22 270 0,2 13
BG-1200 11-12,5 44 330 0,39 16
BG-1600 13-16 75 430 0,72 18
BG-2000 17-20 120 530 1,18 21
BG-2500 21-25 260 700 2,8 27
BG-3400 26-34 360 1100 7,7 30

 

 

 

 

 

Kiilapesä - asennusohjeet

Tarkasta köyden halkaisija ja mahdolliset vauriot ennen kiilapesän asennusta. Tarkasta myös, että kiilapesän ja kiilan merkinnät ovat köyden halkaisijan mukaiset.

Työnnä köysi kiilapesään siten, että sen ”kuormitettu” osa on samassa linjassa kiinnityskorvakkeen kanssa. Aseta kiila köysisilmukkaan, kuormita köysi ja tarkasta, että köysi ja kiila ovat kohdallaan kiilapesässä.

Asenna ylimääräiset köysilukot mahdollisimman lähelle kiilapesää, köyden vapaaseen taivutettuun päähän ”turvalukoksi”. Tällä estetään kiilan irtoaminen köyden mahdollisesti löystyessä.

Paksumpiin köysiin asennetaan erillinen köydenpätkä, jonka paksuus on sama kuin itse köydellä, köyden vapaan pään suuntaisesti

VAROITUS! Väärä kiilapesän asennus voi vahingoittaa köyttä ja heikentää liitoksen kestävyyttä. Koeponnista liitos ennen sen käyttöönottoa

Aseta köysi kiilapesään Taivuta silmukka köyteen ja pujota köysi takaisin kiilapesän läpi. Aseta kiila kiilapesään. Kuormita köysi ja tarkasta, että köysi ja kiila ovat oikeassa asennossa kiilapesässä Asenna ylimääräinen köysilukko köyden taivutettuun vapaaseen päähän turvalukoksi mahdollisimman lähelle kiilapesää. Paksumpiin köysiin asennetaan erillinen köydenpätkä, jonka paksuus on sama kuin itse köydellä, köyden vapaan pään suuntaisesti.

Yksivasteisen köysilukon asennusohjeet

Puhdista köysilukko ja voitele ruuvit ja mutterit. Kaari asennetaan aina köyden häntäpään puolelle (vapaaseen päähän) ja vaste kantavan osan puolelle. Ruuvit kiristetään vuorotellen ja tasaisesti.
Jälkikiristä ruuvit sen jälkeen kun köysi on kuormitettu. Jälkikiristys uusitaan sen jälkeen, kun köysi on ollut käytössä jonkin aikaa.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image General image