Icon sustainable supply chain

Jokainen ketjun linkki on tärkeä


Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme ja täyttävät vastuullisuusstandardimme. Varmistamme, että toimitusketjun kaikilla sidosryhmillä on samat tavoitteet vastuullisuudesta. 

Parannamme jatkuvasti tuotteidemme laatua ja turvallisuustasoa yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Pyrimme toimitusketjussamme täyttämään Code of Conduct:ssa asetetut vaatimukset. Kokemuksemme mukaan vastuullisuudessa korkeat pisteet saaneet toimittajat, saavat korkeat pisteet myös laadusta.

Jakelijana suurin osa tuotteidemme vastuullisuuden vaikutuksista tapahtuu toimitusketjumme osissa, joita emme suoraan hallitse. Emme kuitenkaan jätä mitään sattuman varaan. Lähestymistapamme tähän on kuvattu vastuullisen toimitusketjun ohjeessamme. Ohjeen tavoitteena on kehittää pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiemma kanssa ja parantaa heidän vastuullisuuttaan, mukaan lukien terveys ja turvallisuus, ympäristö, sosiaalinen- ja liiketoimintaetiikka. Kaikkien toimittajiemme tulee noudattaa Code of Conduct-standardeja. Teemme myös säännöllisesti auditointeja vastuullisuudesta ja laadimme korvaavia toimintasuunnitelmia "riskitoimittajiksi" määrittelemillemme toimittajille. 

Code of conduct folder


”Teemme tavarantoimittajillemme auditointeja paikan päällä ja pyydämme niiden pohjalta korjaussuunnitelmia. Näin toimittajamme tulevat tietoisiksi riskeistään ja parannusmahdollisuuksistaan. Seuranta-auditoinnit auttavat meitä näkemään selkeitä parannuksia suurimmalla osalla tavarantoimittajistamme.”

Alice Yang, Axel Johnson International Ningbo, China

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Läsnäolo paikallisesti tuottaa tuloksia


Axel Johnson Internationalilla on paikallinen toimisto Ningbossa, Kiinassa, jotta voimme varmistaa laadun ja vastuullisuuden tuotteidemme valmistuksessa. Paikalliset edustajamme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä toimittajiemme kanssa ja auttavat heitä täyttämään vastuullisuusvaatimukset. 

Paikallisen läsnäolon avulla voimme tarkastella ja työskennellä järjestelmällisesti vastuullisen tuotannon, hyvien työolojen ja ihmisoikeuksien puolesta - sekä varmistaa, että toimittajamme noudattavat Code of Conduct-ohjeistustamme.


Vastuullinen toiminta

Pyrimme vastuulliseen toimintaan resurssitehokkuuden ja sitoutuneen henkilöstön avulla.

Vastuullinen asiakastoiminta

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota turvallisia tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaidemme laatuvaatimukset ja parantavat heidän kestävän kehityksen suorituskykyään.