Vastuullinen yritystoiminta

Yritysvastuu on itsestäänselvä osa nykyajan yrityskulttuuria ja Certexin toimintaa. Käsittelemme liiketoiminnan etiikkaa ja kestävyyttä kolmesta näkökulmasta: sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti.

Kestävä kehitys on olennainen osa Certexin liiketoimintaa ja on osa toimintaamme jokaisella liiketoimintamme osa-alueella. Pyrimme kehittämään tuotteitamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Certex on osa Axel Johnson International -konsernia. Kestävä kehitys on olennainen osa konsernin liiketoimintastrategiaa ja yksi sen päätavoitteista. Lue miten konserni toimii kohti kestävämpää teollisuutta Axel Johnson International:in verkkosivuilta tästä.

Houkutteleva työnantaja

Kestävän kehityksen yhtiö, kuten Certex, kehittyy parhaiten tyytyväisten ja tehokkaiden työntekijöiden avulla. Siksi panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin esimerkiksi kattavan vuosittaisen henkilöstökyselyn avulla. Henkilökunnan huomiot ja ajatukset luovat perustan sitoutumisellemme ja auttavat meitä olemaan houkuttelevampi työnantaja.

Tasa-arvo

Näkemyksemme mukaan kaikki työntekijät ovat tärkeitä ja merkityksellisiä yritykselle, riippumatta sukupuolesta, iästä, kokemuksesta, koulutuksesta tai etnisestä taustasta. Mielestämme on tärkeää nähdä erilaisten ihmisten hyödyt ja aktiivisesti ehkäistä ja torjua kaikenlaista syrjintää, häirintää ja muuta huonoa kohtelua työpaikalla.

Liiketoiminta ja asiakkaat

Otamme vastuun toimitusketjuista, joilla pidämme asiakkaamme tyytyväisinä. Pyrimme kestävään liiketoimintaan ja teetämme asiakkaillamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä. Kyselyiden tulokset otamme huomioon kehittäessämme liiketoimintaamme.

Ympäristö

Pyrkimyksemme vähentää ympäristövaikutuksia keskittyy neljään alueeseen: liikenne (ihmisten ja tavaroiden), energiankulutus, tuotteiden ympäristöystävällisyys sekä kierrätys. Vähentääksemme ympäristövaikutuksia olemme aloittaneet erilaisia prjojekteja näillä alueilla. Olemme tuoneet markkinoille ensimmäisen teräsköyden, jossa on käytetty biohajoavaa voiteluainetta ja pyrimme laajentamaan ympäristöystävällisten tuotteidemme valikoimaa. Teknisen osaamisemme avulla voimme auttaa asiakkaitamme pidentämään tuotteiden käyttöaikaa ja näin pienentää niiden haitallista vaikutusta ympäristöön.

Hyvän liiketavan periaatteet - Code of Conduct

Toimintaohjeessa määritellään yleiset linjaukset, joita toimittajien ja alihankkijoiden oletetaan noudattavan. Tavoitteemme on pitkäjänteisesti työskennellä tiiviissä yhteistyössä toimittajiemme kanssa ja varmistaa, että heidän työntekijöitään kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti, työolot ovat turvalliset ja valmistusprosessit täyttävät korkeat ympäristövaatimukset.

Englanninkielisen Code of Conductin voit ladata tästä.

Axel Johnson International:in tavoitteita:

  • Ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä
  • Kasvihuonepäästöjen vähentäminen
  • Kaikille konserniyrityksille tarjotaan kestävän kehityksen koulutusta
  • Päivittäin käsittelemiemme tuotteiden tulee olla turvallisia sekä ihmisille, että ympäristölle
  • Kaikilla työntekijöillä tulee olla yhteinen näkemys hyvään eettiseen käyttäytymiseen ja ammattitaitoon