Yleistä: Nostopuomia voidaan käyttää helpottamaan nostotyötä, ja usein se on myös välttämätön apuväline. Myös nostokolmiot ja levittimet katsotaan nostopuomeihin kuuluviksi. Nostopuomien käyttöalue on hyvin laaja, joten tässä luettelossa esitellään ainoastaan yleisimmät puomityypit. Erikoismittaiset puomit suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.
Rakenne: Nostopuomimme täyttävät kaikki viranomaisten vaatimukset, jotka koskevat laskelmia, valmistusta, koekuormitusta ja CE-merkintää.


Koekuorma: Yleensä 1,5 x WLL.

Lisätarvikkeet: Nostopuomin kanssa käytetään yleensä lisätarvikkeita, esim. sakkeleita, koukkuja, teräsköysi- tai kettinkirakseja, nostovöitä tai päällysterakseja.

 • Materiaali: : Korkealujuinen rakenneteräs.
 • Merkintä: : WLL ja CE-merkintä.
 • Pintakäsittely: : Maalattu, keltainen. Muu pintakäsittely mahdollinen.
  6600
  6650
  6660
  6620
  6630
  6680
  6640
  6690
  Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.