Yleistä: Nostopuomia voidaan käyttää helpottamaan nostotyötä, ja usein se on myös välttämätön apuväline. Myös nostokolmiot ja levittimet katsotaan nostopuomeihin kuuluviksi. Nostopuomien käyttöalue on hyvin laaja, joten tässä luettelossa esitellään ainoastaan yleisimmät puomityypit. Erikoismittaiset puomit suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.
Rakenne: Nostopuomimme täyttävät kaikki viranomaisten vaatimukset, jotka koskevat laskelmia, valmistusta, koekuormitusta ja CE-merkintää.


Koekuorma: Yleensä 1,5 x WLL.

Lisätarvikkeet: Nostopuomin kanssa käytetään yleensä lisätarvikkeita, esim. sakkeleita, koukkuja, teräsköysi- tai kettinkirakseja, nostovöitä tai päällysterakseja.

  • Materiaali: : Korkealujuinen rakenneteräs.
  • Merkintä: : WLL ja CE-merkintä.
  • Pintakäsittely: : Maalattu, keltainen. Muu pintakäsittely mahdollinen.
6600
6650
6660
6620
6630
6680
6640
6690
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.