Teräsköysi DP 8 K

Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Nostoköytenä kulkuvaunuissa, kansi- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa. Vintturi- ja nostovaunuköytenä.
Rakenne: 8-9 mm 8xK12W-CWP / 10-16 mm 8xK17S-CWP / 18-28 mm 8xK26WS-CWP / 30-38 mm 8xK31WS-CWP, kompaktoitu.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Rope Category No: 8x12 RCN.03, 8x17 RCN.05, 8x26 RCN.09, 8x31 RCN.11,

  • Merkintä: Standardin mukaan
  • Pintakäsittely: Sinkitty.
  • Standardi: EN 12385-4
  • Huomautus: Rinnakkaispunonnasta (ulko-/sisäsäikeet) johtuen on teräsköysi erittäin herkkä kiertymiselle ja kosketuskulmalle (köyden ja köysipyörän/rummun välinen kulma <1°30’). Ei voida käyttää korkeissa nostokorkeuksissa, valvomattomien kuormien kanssa eikä laitteissa, joissa on vähän köysikertoja.
  • Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.
  • Täytekerroin: 0.71
  • RCN: 03

Filtterit

Näytä lisää filttereitä