Putoamissuojauksen perustiedot

Putoamissuojausta koskevan lainsäädännön mukaan työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden putoamissuojauksesta, kun työskentelykorkeus on 2 metriä tai enemmän sellaisissa työkohteissa, joissa on putoamisvaara.


Putoamissuojain on va

Näytä lisää

Putoamissuojausta koskevan lainsäädännön mukaan työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden putoamissuojauksesta, kun työskentelykorkeus on 2 metriä tai enemmän sellaisissa työkohteissa, joissa on putoamisvaara.


Putoamissuojain on varuste, jolla varmistetaan henkilön turvallisuus siten, että korkealta putoaminen voidaan joko estää täysin tai pysäyttää turvallisesti.

1 – Kiinnityspiste

Kiinnityspiste voi olla esim. kattopollari, kisko, kattoristikko, palkki tai teline.

* Kiinnityspisteen on kestettävä putoamisesta aiheutuvat voimat.
* Kiinnityspisteen on oltava tarpeeksi korkealla, jotta mahdollisessa putoamisessa vältetään osuminen alempaan tasoon.  Lisäksi kiinnityspisteen pitää olla mahdollisimman kohtisuoraan työskentelypaikan yläpuolella.

2 - Kiinnityslaite:

Liitosköysi kiinnitetään kiinnityspisteeseen kiinnityslaitteella (esim. hihna, teräsköysi tai koukku).
* Laite tulee sovittaa kiinnityspisteeseen ja sen lujuuden pitää olla standardin EN 362 mukainen  (>15 kN 3 minuutin ajan).

3 - Liitosköysi ja nykäyksenvaimennin

Liitosköysi:
Liitosköysi liittää toisiinsa valjaat ja kiinnityspisteen/kiinnityslaitteen, se voi olla esim. vaimentimella varustettu köysi, liukutarrain tai kelautuva tarrain.
* Minimoi käyttäjän vapaan pudotuksen pituuden. Malli ja pituus valitaan suoritettavan työn sekä työympäristön mukaisesti.

Nykäyksenvaimennin:
Nykäyksenvaimennin voi olla asennettuna liitosköyteen tai sisäänrakennettuna esim. kelautuvaan tarraimeen. Sen tarkoitus on vaimentaa putoamisesta kehoon kohdistuvaa voimaa.


4 - Valjaat

Kokovaljaat:
Henkilökohtainen suojavaruste.
* Kokovaljaiden tehtävä on pysäyttää putoaminen ja kohdistaa putoamisesta syntyvät voimat oikein.
* Ainoastaan kokovaljaat antavat täydellisen putoamissuojan.
* Valjaat valitaan suoritettavan työn ja työympäristön mukaan.
* Kaikkien valjaissa olevien kiinnityspisteiden lujuuden pitää olla standardien EN 361 ja EN 358 mukainen (> 15 kN 3 minuutin ajan).Yllä mainitut tuotteet eivät muodosta putoamissuojainta yksittäin käytettyinä. Yhdessä toistensa kanssa oikealla tavalla käytettyinä ne muodostavat henkilösuojaimen, jonka käyttö varmistaa työntekijöiden turvallisuuden.