Putoamissuojauksen perustiedot

Putoamissuojausta koskevan lainsäädännön mukaan työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden putoamissuojauksesta, kun työskentelykorkeus on 2 metriä tai enemmän sellaisissa työkohteissa, joissa on putoamisvaara.


Putoamissuojain on varuste, jolla varmistetaan henkilön turvallisuus siten, että korkealta putoaminen voidaan joko estää täysin tai pysäyttää turvallisesti.

1 – Kiinnityspiste

Kiinnityspiste voi olla esim. kattopollari, kisko, kattoristikko, palkki tai teline.

* Kiinnityspisteen on kestettävä putoamisesta aiheutuvat voimat.
* Kiinnityspisteen on oltava tarpeeksi korkealla, jotta mahdollisessa putoamisessa vältetään osuminen alempaan tasoon.  Lisäksi kiinnityspisteen pitää olla mahdollisimman kohtisuoraan työskentelypaikan yläpuolella.

2 - Kiinnityslaite:

Liitosköysi kiinnitetään kiinnityspisteeseen kiinnityslaitteella (esim. hihna, teräsköysi tai koukku).
* Laite tulee sovittaa kiinnityspisteeseen ja sen lujuuden pitää olla standardin EN 362 mukainen  (>15 kN 3 minuutin ajan).

3 - Liitosköysi ja nykäyksenvaimennin

Liitosköysi:
Liitosköysi liittää toisiinsa valjaat ja kiinnityspisteen/kiinnityslaitteen, se voi olla esim. vaimentimella varustettu köysi, liukutarrain tai kelautuva tarrain.
* Minimoi käyttäjän vapaan pudotuksen pituuden. Malli ja pituus valitaan suoritettavan työn sekä työympäristön mukaisesti.

Nykäyksenvaimennin:
Nykäyksenvaimennin voi olla asennettuna liitosköyteen tai sisäänrakennettuna esim. kelautuvaan tarraimeen. Sen tarkoitus on vaimentaa putoamisesta kehoon kohdistuvaa voimaa.


4 - Valjaat

Kokovaljaat:
Henkilökohtainen suojavaruste.
* Kokovaljaiden tehtävä on pysäyttää putoaminen ja kohdistaa putoamisesta syntyvät voimat oikein.
* Ainoastaan kokovaljaat antavat täydellisen putoamissuojan.
* Valjaat valitaan suoritettavan työn ja työympäristön mukaan.
* Kaikkien valjaissa olevien kiinnityspisteiden lujuuden pitää olla standardien EN 361 ja EN 358 mukainen (> 15 kN 3 minuutin ajan).Yllä mainitut tuotteet eivät muodosta putoamissuojainta yksittäin käytettyinä. Yhdessä toistensa kanssa oikealla tavalla käytettyinä ne muodostavat henkilösuojaimen, jonka käyttö varmistaa työntekijöiden turvallisuuden.


 

Filtterit

Näytä lisää filttereitä

Valitse haluamasi tuote. Voit lisätä sen tämän jälkeen tarjouskoriin tarjouspyyntöä varten.