Nemag

Nemag varmistaa, että voit työskennellä turvallisesti! Nemagin suunnitteleman valupäätteen avulla voidaan tehdä vahva liitos ja teräsköysi voidaan liittää toiseen köyteen tai kettinkiin mahdollisimman hyvin. 

Logo_Nemag.jpg

Certex Finland Oy * Juvan teollisuuskatu 25 C * 02920 Espoo * Puh: 0201 550 220 * sales@certex.fi