Nostoapuvälineiden tarkastus ja huolto

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 velvoittaa, että työväline on pidettävä turvallisena koko sen käyttöiän säännöllisellä huollolla sekä kunnossapidolla. Työnantajalla on vastuu siitä, että nostotöissä käytettävät nostoapuvälineet tarkastetaan pätevän henkilön toimesta määräajoin ja ne täyttävät voimassa olevat määräykset.

Meillä on vuosikymmenten kokemus ja tietotaito nostoapuvälineistä ja tarkastamme nostoapuvälineet joko asiakkaan luona tai omissa toimitiloissamme. Erittäin ammattitaitoinen huoltohenkilöstömme tarkastaa ja huoltaa seuraavat nostoapuvälineet:

 • kettinkiraksit
 • teräsköysiraksit
 • tekstiiliraksit
 • taljat
 • tarraimet
 • sakkelit, vanttiruuvit, nostosangat, nostoruuvit yms.
 • putoamissuojaimet


Palvelutarjontaamme kuuluu myös

 • särötarkastukset
 • teräsköysien NDT (non-destructive testing) -testaus
 • valupäätteiden teko (myös asiakkaan luona)
 • spleissaus
 • köysipäätteiden vaihdot
 • kiinteiden Skylotecin putoamissuojainjärjestelmien asennukset


Huoltosopimuksen edut

 • Rekisteröimme kaikki nostoapuvälineesi ja huolehdimme, että tarkastukset tehdään ajallaan.
 • Hyvällä huolto-ohjelmalla saat lisää käyttöikää tuotteille ja parannat työntekijöiden turvallisuutta.
 • Sopimusasiakkaille tarkastusraportit ovat käytettävissä CertMax+ -järjestelmässä 24/7.


Ota yhteyttä myyntiin sales@certex.fi ja pyydä tarjous!

Nostoapuvälineiden tarkastus ja huolto - esite


Nostotöihin liittyvää lainsäädäntöä

Työturvallisuuskeskus
Työturvallisuuslaki (738(2002)
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta (633/2004)

Nostoapuvälineiden tarkastus ja huolto - Certex Nostoapuvälineiden huolto ja tarkastus - Certex
Certex Finland Oy * Juvan teollisuuskatu 25 C * 02920 Espoo * Puh: 0201 550 220 * sales@certex.fi