Näkemyksemme mukaan kaikki tässä esitetyt lausunnot, tekniset tiedot ja suositukset ovat luotettavia. Certex ei kuitenkaan takaa, että ne olisivat täysin tarkkoja ja/tai täydellisiä. Käyttäjän tulee itse ratkaista tuotteiden sopivuus omiin tarkoituksiinsa, joko käytettäessä niitä yksinään tai muihin tuotteisiin yhdistettynä. Kaikki tuotteiden käyttöön sisältyvät riskit ja siitä aiheutuneet vahingot jäävät ainoastaan käyttäjän vastuulle ja korvattaviksi. Vaikka kaikki voitava on tehty tässä esitettyjen taulukoiden tarkkuuden varmistamiseksi, tuoteluettelon tiedot eivät muodosta mihinkään sopimukseen kuuluvaa osaa.